Hakkı haykırarak Hakk'ın peşinde,

Resul'ün Sünneti izimiz olur!
Bade içenleri görüp düşünde,
Erdiği makamda gözümüz olur...

Dalsak bir gökçeğin sevda yeline, 
Salsak canımızı aşkın seline,
Dokunsak efkârla gönül teline;
Hicranla inleyen sazımız olur...

Ezelden vurgunuz "İrem Gülü"ne...
Ebeden kurbanız Kur'an diline...
"Turan"a hasretiz böyle biline!
"Türk- İslam Ülküsü" tezimiz olur.

Hak ve adaletle kurulur düzen,
Zulmünde boğulur, zulmüyle üzen... 
Kardeş kardeş ile kolkola gezen;
Nice Bahar ile Yazımız olur...

Kâfir, münafığın kolu bağlanır...
Yürek dağlayanlar, narla dağlanır...
Ülkemde yeniden huzur sağlanır;
Turna, keklik, şahin, "baz"ımız olur.

Şan verir âleme Türkmen Türk'ümüz...
Her yanda söylenir bizim türkümüz, 
Yok Allah'tan başka asla korkumuz!
Beylik taslayanlar tazımız olur...

Vatanda sürerken kirli bir savaş...
İğreti duruyor bedenimde "baş!”
Her şey düşmanımın lehine gardaş!
Hainlere bir çift sözümüz olur!

Kalsak da geride bu vahşi çağın...
Hakkından geliriz kahpe, alçağın.
Yeter ki kopmasın uhuvvet bağın;
Sanma ki ağrımız, sızımız olur...

Heyhat her gün gelir şehit haberi,
Toprağa karılır komutan, eri...
Rabb'im nasip etsin artık zaferi;
Atiye nur saçan mazimiz olur…

İnmesin göklerlerden nazlı Hilâlim!
Beş vakitte hep haykırsın Bilal’im!
Yemin ettik oğlum, kızım, helalim;
Davâdan dönmeyen özümüz olur…

Esma ül Hüsna’yla vursun yürekler
Hakk’ın rızasını sarsın yürekler!
Özlenen birliği kursun yürekler;
Aşılmaz engeller düzümüz olur…

Gel Niyazkâr sözü yabana atma!
Dupduru imana riyayı katma!
Üç günlük dünyaya Ahreti satma!
Mevlâ’ya bakacak yüzümüz olur…


Powered by OrdaSoft!