Diner dertleri her gözü yaşlının
Samsun’da teselli sunar dalgalar.
Şavkı vurmuş gibi o ‘gün başlı’nın,
Yanar pırıl pırıl, yanar dalgalar.

Rüzgâr gizli gizli bir haber verse,
Kıyı yeşil giyinip murada erse,
Ne gün kırık dökük bir gemi görse,
19 Mayıs’ı anar dalgalar.

Samsun göklerinde Türk’ün bayrağı,
Samsun tarlasının eşsiz toprağı.
Samsun tütünün altın yaprağı,
Uzakta bir gümüş pınar dalgalar.

Samsun suya kaydıkça kayar,
Görenler yüzmeye niyetli sayar,
Su maviye, bahar yeşile boyar,
Cennete ulaştık sanar dalgalar.

Ata’yı anarken yanar burkulur,
Tunçlaşmış halini heykelde bulur.
Köpük köpük beyaz güvercin olur,
Ayakuçlarına kadar dalgalar.

Powered by OrdaSoft!