Aziz Türk Milletine ve Tüm Şehitlerimize...

I.

Uyumak,
en güzeli sarılarak
uyanık bir uykunun mimarı olan
Hazret misali
hasretle kardeş, mahşerî sükûta eş bir rüyaya
müşterek merdiven dayarcasına icazetli

Ve birlenmek hevesiyle
en derin savlardan dahi nasibini almış,
mavi bir hüznün eşiğinde çıplak
yarı çıplakları giyin/diril/miş vaziyette; 
düşten çadırlar kurup er kişi niyetine
her daim müheyya uyumak!

Göçerin hâline öykünmek mesela
noktasız değildir hiçbir göçerin
elleri ve ayak parmakları çünkü
muhakkak bir izdir taşıdığı
savrulan diyarlardan
ki o iz, Son Gül'den ârî değildir!

Aşka dair her kıssa gibi 
gülü sevmekle başlar göçerin inşirâhı da
ilkin merhamet koşullu sevmek
bilen bilir
tüm sevmelerin izdüşümsel karargâhıdır o
öyleyse olsun olmakta ve olacak olan
diyorum bir yandan
sallanacaksa masumiyet filmin sonunda
tüm berceste mısralardan azade son sa/lı/ncakta
-ki o bir gülüştür
ve bir çocuğa ait olabilir ancak-
deh diyelim gayrıya, deh...
gidelim gittiği yere kadar
gidelim gittiği yere
gidelim
sürelim doludizgin umudu
çorak da olsa topraklar
ekelim ezeldeki tohumu
o tohum ki kardeşlikten 
başkaca bir anlam içermez! 
ekelim ki uyansın yeni güne hasret
bir olmanın bereketiyle 
filizlenedursun şimdilik,
nasılsa serpilecek!

Aman ha! 
eksik olmasın soframızın sırtlanı
diyorum öte yandan
bize bir sopa gerek çünkü
şöyle ince, uzun
ayaklara güç verip 
diklenen başları vav (و ;) ediverecek
zulmü ve şürekâsını kafesleyip
rüzgârı haktan yana estirmede
Elif gibi had bildirecek 
hakîkati sağlam bir sopa! 
mazallah! 
uyanamayız yoksa
uyandıramayız bizim küheylanı
yandıramayız, biliyorum.
zira birlenmek için
yanmalı ve yandırmalıyız çocuk! 
uyandırmalıyız!

II.

Uyanmak! 
tüm meselelerden âgâh
bir ve dimdik! 
ne güzeldir martılara simit olmak
sıcak bir yaz günü

Çocukça belki 
mütemadiyen uyumaklı bir güzel için 
zordur önceleri hatta
alamaz gözlerini ovuşturmaktan
yenice uyanan
fazla gelebilir oksijen mesela
deniz büyüyebilir gözünde
fırtınaya çevirebilir rüzgâr hem
değil mi ki cümle kötülük ve iyilik anâsırı bir 
-alışmak, alıştırmak ve edilgeni olan-
öyleyse mütemadiyen uyumak da başkaca bir şey değil!

Evvelce ninniler söylenirdi hani 
uyusun da büyüsünlü 
alışkındı kulaklarımız bu kekre sözlere
ve dahi dudaklarımız
canımız yanardı lakin
geri duramazdık yine de eyvallahtan
öyle ki acıdan uykuya dalardık umarsız
fakat şimdi büsbütün sağır ediyor
ter ü taze ve yanmakta olan bir ufku
bir devrin yosun tutan ezberi! 
bize henüz tam işitilmemiş bir ses lazım
uyansın ve büyüsün istiyoruz çünkü
alnımızın çatında çakmakta olan!

Ey doludizgin, Türkü çağıran! 
ey cümle mazlumun durduğu yerde duran küheylan! 
bize bir ses ver! 
ses ver ki yerle bir olsun bütün haydut denklemler! 
tüm gerekler 'en gerek' diye yazılsın Levh-i Mahfûz'a! 
vakit geldi çocuk, bil ki dirilişin Allahu Ekber! 
engerek olsa dahi hülyana o birileri? 
uyanalım tez elden çocuk! 
uyandıralım birlenen kardeşliği!

Powered by OrdaSoft!