Aaçlık, aaçlık- zor yıllar
Sokakta bela kollar.
Kollêêr her bir insanı...
Hem uursuz Dokänayı.
Doki isteer korumaa,
Küülüleri doyurumaa,
Te o diiştirer ekin,
Alêr paalı bir kilim.
Kazanmaa isteer varlık,
Ama bozêr tamahlık.
Ertesi günü gitmää,
İşini tamannamaa.
Allaa sa cezalamış,
Ki kızçaazı aaç brakmış
Soluk pala almamış,
Booday ona vermemiş.
Da kär o gecä geler,
Kim sä onu buvazlêr.
Kuyudan ekin alêr,
Salt bir kaç tenä brakêr.
Marta üç gün kalmış
Koyçu Doki geçinmiş.
Aaçlık sa hep düşünmüş
Yapmaa türlü çirkin iş.

*T.Marinoglunun ’’Uursuz Dokäna’’ annatmasına görä

Powered by OrdaSoft!