Yaşêêrlar burada çoktan
Gagauzlarlan barabar
Bulgarlar, moldovannar
Çingenelär hem ruslar.

Yaşasın bizim Bucak!
Tarlada büüsün başak,
Bereket tavan dolsun,
İnsan hep mutltu olsun!

Olalım biz hep kardaş.
Aula hiç atma taş,
Musaafir sän gel bizä.
Şafk getir evimizä.

Gargaları kualım,
Sade guguş bakalım.
Çünkü guguş o barış,
Açan hep doorudur iş.

Bilmesin Bucak kahır
Bereket büütsün hep kır!
Gözäl yaamurlar yaasın
Aaçlık Bucaa basmasın!

Powered by OrdaSoft!