D.Karaçoban'a

Kavak tüüyü topraa yaptı biyaz
Sedef! Geler yıl dönümün!
Bu türlü karşılêr seni ilkyaz
Çünkü doluydu ömürün.

Doluydu bilgilerlän hem sevdaylan
Da her şeyi sän baaşladın bizä.
Seni anêrız büük saygıylan
Sän bal kattın ana dilimizä.

Bizim solmaz yıldızımızsın
Hoduluz, varsın sän bizdä
Kara Çoban, sän kalemizsin!
Biz baş ilderiz önündä!

***
Kırın ortasında kalktı şamatalık
İki sürü neyi sä paylaşamêêrlar artık.
Tä Mandalar  Keçileri süser
Hem korkudêrlar, hem dä sölenerlär:
- Siz Keçilär otlayın sıradan!
Ne çimdiklersiniz ordan-burdan?
- İsteeriz biz olsun hepsi esaplan
Üzümüzü kaybetmedik heptän...
- Bu büük işlär olmaz alatlan...
Siz annamazsınız, ya gidin buradan.

Beygir eşeklän tarlayı sürerlär,
Vakıtları hiç yoktur lafetmää.
Gün kauştu, yorgun – yorgun giderlär...
Sabaalän çıkaceklar işlemää.

Powered by OrdaSoft!