Sivri hem tombarlak burgasların
Güvez, dipsiz gökä hodul bakêrlar.
Buruk, taştan dökmä sokakların,
Yılan gibi kumda dönüp, akêrlar.
Tükännarın şişä kapuları
Her geçäni varmaa, girmää çaarêrlar.
Haşlak dönerlerin kokuları
Eski bir Türk dünnäsını açêrlar.
Ay-yıldızlı kızıl bayrakların
Yavaş esintidä hep kıpırdêêrlar.
Derin battırılı tırnakların
Eni açannara seni adêêrlar
Sıcak havaların, Kızılayım:
En aaz – seni gözäl anmaa yapêrlar,
En çok – sendä kayılım kalayım,
Bir sadä iş – yollarımız sapêrlar.

Powered by OrdaSoft!