Gelän geçän biz toprakta,
İlktän çiçek gibi açêrız.
Büyüm gibi gün altında
Yavaş, yavaşıcık seneriz.

Te genä  yaklaşêr ilkyaz
Yaşamamız geçer pek hoş.
Te ihtiyarlık geler biyaz…
Para, varlık…inanma, boş.

Kuvet taa varkan güüdendä
Topla, getir evä,
Kur odanı hem as perdä,
Sofra al evinä.

Suva, boya hem taa yarat,
Üüt un, doldur fırın.
Oollarına sän ger kanat,
Kablet telli gelin!

Dua et Allaha sessiz,
Da tut hep aklında,
Yavrum, gelän-gideniz biz,
Yolcuyuz dünnäda.

***

Koru, koru onu ne var!
Sevdir sän kalbini
Bu dünnäda, inan, pek aar
Tutmaa pak içini.

Koru, koru onu ne var,
Sevdir topraa, dili
Yısıt hem sev … vakıt pek dar,
Kaybetmä  kendini.

Powered by OrdaSoft!