░   "Kıbrıs, Osmanlılardan önce Venediklilerin elinde bulunmaktaydı. Daha sonra 1570—1571 yıllarındaki kuşatmanın ardından Osmanlı toprağı oldu. Ardından buraya Türkler iskân edildi. Dolayısıyla Kıbrıs Türk şiirinin başlangıcını 1570-1571’li yıllar olarak kabul etmek gerekir.
     Varlığını o günden bu yana sürdüren Kıbrıs Türk şiiri Divan, Halk ve Tekke şiiri çerçevesinde burada bir varlık oluştururken bugünkü çağdaş Kıbrıs Türk şiirine kadar uzayan yıllarda önemli şairler yetiştirir. Bu şairler arasında adı öncelikle anılması gereken Müftü Hilmi Efendi, Âşık Kenzî, Müftü Raci Efendi, Osman Cemal Efendi gibi isimlerdir.
     Zaman içinde idaresi geçici olarak İngilizlere devredilen ve sonraki yıllarda adada yaşayan Rumlarla ve Yunanistan’la aramızda sürekli bir soruna dönüşen bu topraklarda zaman zaman azalsa da Türk varlığı hep devam ettiğinden buradaki Türk şiiri de varlığını devam ettirmiştir. 20. yy. başlarına gelindiğinde bu isimler arasında Mehmet Nazım Efendi, Ahmet Tevfik Efendi, Mehmet Nazım Bey, Mehmet Fikri, Osman Talat, Ahmet Ratip gibi isimleri de anmak da gerekir.
     Kıbrıs Türk şiirindeki asıl gelişme 1940’lı yıllardan itibaren ortaya çıkar. Türkiye’de öğrenim gören Kıbrıslı şairler, buradaki şiirsel birikimi öğrenip Kıbrıs’a da taşırlar. Böylece burada dergiler, kitaplar da çıkmaya başlar. Hikmet Taşkent, Mine Balmay, Süleyman Nazif Eberoğlu, Emine Otan, Semih Sait, Umar Çağdaş Kıbrıs şiirinin temelini oluşturan isimler olarak dikkati çekerler.
     1950 ve sonrasında ise şiirsel gelişme devam eder. Süleyman Ebeoğlu, Taner Fikret Baybars, Özker Yaşın, Bener Hakeri, Osman Türkaya, Ahmet Tolgay, Mustafa Adiloğlu, Osman Türkay Kıbrıs Türk şiirini ileri bir düzeye taşırlar. Sonraki yıllarda bu gelişime devam eder. Bu isimler arasında Kutlu Adalı, Fuat Veziroğlu, Fikret Demirağ, Ersin Taşer, Oktay Öksüzoğlu, Mehmet Kansu’dan da söz edilmelidir.
     20 Temmuz Barış Harekâtıyla adada bağımsız bir Türk devletinin kurulması burada yaşayan Türklerin hem hayatlarını hem de edebiyatlarını etkiler. Kıbrıs, artık Türkler için bir barış ve özgürlük toprağı olmuştur. Oluşan bu olumlu havada şiir de gelişip zenginleşir. Oktay Öksüzoğlu, Orbay Delice Irmak, Mehmet Levent, Şirin Zaferyıldız, İlkay Adalı, Harid Fedayi, Bület Feyzioğlu, Neriman Cahit isimleri anılmalıdır. Bunlara Neşe Yaşın, Mehmet Yaşın, Tamer Öncül, Feriha Altıok, Zeki Ali isimleri de eklenmelidir.
     Kıbrıs Türk şiirinde konular yaşanan olaylara göre şekillenir. Adanın işgal, ilhak, bağımsızlık süreçler yaşaması burada yazılan şiirleri de milli, hamasi şiirler yapar. Yine özgürlük ve barış teması da sıkça işlenir. Elbette aşk, doğa güzellikleri gibi şiirin aslı temaları da sıkça işlenir."

(Kıbrıs ve Balkanlkarda Türk Şiiri, Eskişehir Valiliği, 2013)
Powered by OrdaSoft!