Türkün gururusun canım Hazar’ım
Seni böyle bilir böyle yazarım
Hak saklasın dokunmasın nazarım

Onurusun ulusumun onuru
Yayılsın dünyaya Hazar’ın nuru

Hazar kıyısında kurulmuş Bakü
Şehir değil sanki elmastan takı

Hilali var naziridir gökteki
Gururusun ulusumun gururu
Yayılsın dünyaya Hazar’ın nuru

Açılsın Hazar’a güller açılsın
Şiirler okunsun neş’e saçılsın
Hazar’ın yoluna saçı saçılsın

Onurusun ulusumun gururu
Dünyaları tutsun Hazar’ın nuru

Konuşsun ozanlar susmasın diller
Şair şevke gelsin sussun bülbüller
Hazar’da bir olsun bütün gönüller

Gururusun ulusumun gururu
Yayılsın dünyaya Hazar’ın nuru

Hazar’da cem olmuş akraba soylar
Salınıp durmakta bak fidan boylar
Şairleri tatlı konuşur söyler

Onurusun ulusumun onuru
Cihana yayılsın Hazar’ın nuru

iki Hazar ikisi de bizimdir
Bir canım bir diğeri gözümdür
Özüm Türk’tür şiir benim sözümdür

Onurusun ulusumun onuru
Yayılsın dünyaya Türklüğün nuru.
Powered by OrdaSoft!