Fânî dünyâya muhabbetden Huda kurtar beni
Kul olub nefsime minnetden Huda kurtar beni

İlm-i nâfiyle şifâ ver kalbime bulam hayât
Lutf edüb râh-ı cehâletden Huda kurtar beni

Nîk ü bed fark etmeyüb düşüb tamaa, gamlara
Aldanub şeytâne gafletden Huda kurtar beni

Eyleyüb ömri telef âlâyiş-i dünyâ içün
Hükmeden beyhude mihnetden Huda kurtar beni

Aşk-ı Mevlâ-yı hakîkinle kulın âlûde kıl
Mâsivâya meyi ü rağbetden Huda kurtar beni

Cümle i’mâlimde ihlâsı bana erzânî kıl
Mâsivâya meyi ü rağbetden Huda kurtar beni
Powered by OrdaSoft!