░   Köroğlu, babasının gözlerine mil çektiren Bolu Bey'inden intikam almanın peşindedir.
     Bolu Beyi, Köroğlu'nu kim getirirse, kızı Döne Hanım'ı ona vereceğini vaat eder. Ahmet Bey, bu işe talip olur. Yanma birkaç adam alarak Çardaklı Çamlıbel'e gider. Köroğlu bunları görüp yanlarına gider, geliş sebeplerini sorar. Onlar da söyler. Köroğlu adamlarına haber verip bunlara iplik olsun diye yanlan düşer ve Bolu'ya doğru yola revan olurlar.
     Yolda Köroğlu'nu gafil avlayıp üç gürz darbesiyle bayıltırlar ve getirip Bolu Bey'ine teslim ederler. Bolu Bey'i sözünde durur ve kızı Döne Hanım'ı Ahmet Bey'e nişanlar.
     Köroğlu'nun yiğitliğini duyan Döne Hanım, onu babasından kendisine vermesini ister. O da kabul eder. Döne Hanım, Köroğlu'nu öldürdüğünü söyleyip kanlı gömleğini babasına gönderir. Hâlbuki gizliden gizliye onu bir kuyunun içinde tedavi ettirir.
     Nigâr Hanım, aradan kırk gün geçmesine rağmen geri dönmeyen eşi Köroğlu'nu merak eder. Adamlarından Esebeyli'yi Bolu'ya gönderir. Esebeyli, omzuna bir saz alarak Bolu'ya vasıl olur. Esebeyli, Ahmet Bey'in huzurunda sazı ile Köroğlu'nu sual eder. Döne Hanım'ın hizmetkârı da o sırada oradadır ve doğruca hanımının yanına gidip duyduklarını ona aktarır.
     Döne Hanım, nişanlısı Ahmet Bey'den Esebeyli'yi kendisine göndermesini ister. Ahmet Bey onu kırmaz ve Esebeyli'yi gönderir. Döne Hanım, Esebeyli'den kimi aradığını sorar. O da Köroğlu'nu aramaya geldiğini ve kendisinin de onun adamı olduğunu söyler. Birlikte, Köroğlu'nun içinde bulunduğu kuyunun başına giderler. Köroğlu, Esebeyli'yi tanır. Üçü bir seher vakti köşkten kaçarlar. Bunların kaçtığını haber alan Ahmet Bey, adamlarını alıp peşlerine düşer. Yolda Köroğlu, Ahmet bey'i öldürür. Beylerinin öldürüldüğünü gören askerler, kaçıp geri dönerler.
     Bu arada Ayvaz yanma birkaç tane daha yiğit alıp Köroğlu'nu karşılamaya gelir. Hep birlikte Çamlıbel'e dönerler. Köroğlu, Döne Hanım'ı Esebeyli'ye verir ve kırk gün kırk gece düğün yaparlar.