Gafil ne bilir neşe-i pür şevk-i vegay-ı
Meydan-ı celâdetteki envâr-ı sefayı

Merdân-ı gazâ aşk ile tekbirler alınca
Titretti yine rûy-i zemin arş u semâyı

Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan
Kur’an’da zafer vâdediyor Hazret-i Yezdân

Emr eyledi hallâk-ı cihan harb u cihâdı
Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı

Dünyaları feht eyleyen ecdadımız elhak
Âdil idi hıfz eyler idi hakkı ibâdı

Allah yolunda cenk edelim, şan alalım şan
Kur’an’da zafer vâdediyor Hazret-i Yezdân

 

 

Powered by OrdaSoft!