Kırım’dan gelir gelirim
Adım da Sinan’dır hey aman
Kılıncımın suyu yar suyu
Kandır da dumandır hey

Kırım’dan gelir gelirim
Atım da araptır hey aman
Gizlenme Nemçelü, Nemçelü
Meydan da buradadır hey
Sinan da burdadır hey.

Powered by OrdaSoft!