Gönlünde aşk olana bu cihân dar görünür

Meyhâne-i ikbâlde her şey sâgar görünür

Sarhoş musun ey gönül şerbet-i la’l-i aşktan
Her baktığın güzelde hayâl-i yâr görünür

Alıp göğsüne takmak istesem gülle lâle
O nazenin dalları bana çenâr görünür

Şem’in nedir her vakit sebeb-i nâlesi ki
Şol gönlün pervânesi her dem yanar görünür

Ahmed gönlün yok gibi tâkati çeşm-i yâre
Attığı her bakışa billâh kanar görünür
Powered by OrdaSoft!