Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler
Son meclisi câm üstüne câm olsun erenler

Şükranla vedâ ettiğimiz câm-ı fenâya
Son pendimiz ahlâfa devâm olsun erenler

Dünyada bu iksir ile mes'ûd olan ervah
Ukbâda da sermest-i müdâm olsun erenler

Câizse harâbât-ı İlâhîde de her şeb
Yârân yine rindan-ı kirâm olsun erenler

Tekrar mülâki oluruz bezm-i ezelde
Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler

Powered by OrdaSoft!