Haberler

░   9 Nisan 2018 günü Büyük Türk devlet adamı ve askeri deha Emir Temür'ün doğduğu köyde şenlik vardı. Emir Temür'ün doğumu, doğduğu yer olan Özbekistan'ın Kaşkaderya vilayeti, Yekkebağ ilçesine bağlı Hoca Ilgar köyünde ve bütün Özbekistan'da kutlandı.
     Çıktığı on yedi büyük seferden zaferle dönen, kısacık ömrüne İzmir'den Çin'e, Hindistan'dan Sibirya'ya uzanan topraklarda büyük bir imparatorluk kurma başarısını sığdıran; ölümünden sonra vasiyetine uymayan mirasçıları tarafından devleti zayıflatılıp parçalansa da koyduğu kurallar uzun yıllar çeşitli devlet ve hanedanlar tarafından uygulanan Emir Temür Türkistan'da büyük bir saygı görüyor. Gerek sömürgeci Rus Çarlığı ve gerekse baskıcı komünist yönetimin kötülediği, unutturmaya çalıştığı Temür, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığından sonra itibarına yeniden kavuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) "Türkiye Bursları"na  3. dönem başvuruları 16 Nisan 2018 günü başladı. Türkiye Bursları internet sayfasından yapılan duyuruya göre, 3. dönem başvuruları 16 Nisan – 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacak.

░   Selçuklular aracılığıyla Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan dil, kültür, edebiyat ve sanat birikimi Anadolu’da Türk kültür ve medeniyetinin kurulmasını sağlamıştır. Batıya gelen  O ğuzlar Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar zamanında Eski Anadolu Türkçesini kullandılar.

░   Metin Erendor'un kaleme aldığı "Irak Türkmenleri /  Türkmenlerin Dünü, Bugünü, Yarını" adlı kitabı kitapçılarda ve internet kitapçılarında okuyuculara sunuldu.
     Türk kökenli kavimler, M.Ö. 4500 yılının sonlarına doğru, Orta Asya’dan, Hazar Denizi kuzeyi ve Altaylardan göç ederek İran ve Anadolu üzerinden Ön-Asya ve Mezopotamya topraklarına gelmiş ve burada başta Sümerler olmak üzere büyük medeniyetler oluşturmuşlardır.
     Irak Türkmenleri çeşitli zamanlarda iktisadi, coğrafi ve siyasi sebeplerle Türkistan, Buhara, Semerkand, Kafkas, Azerbaycan, Özbekistan, Dağıstan ve Irak’ın çevre bölgelerinden gelen Türklerin devamıdır. 6. yüzyılın ortalarından itibaren ise Oğuz boyları Irak ve Suriye’de görünmeye başlamış ve yoğun Türk göçleri 10. ve 11. yüzyıllarda gerçekleşmiştir.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu öncülüğünde ilan edilen 2017 Türk Dili Yılı kapsamında Türk Dil Kurumu ve Vakıfbank iş birliğiyle düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı.

Yarışmanın ası ve fotoğraf dalında birinciler 15.000, ikinciler 10.000, üçüncüler 5.000 ve Teşvik Ödülü’ne layık görülenler de 2.500 TL’nin sahibi oldu.

  Cumhurbaşkanlığının himayesinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu (TDK) öncülüğünde başlatılan Türk Dili Yılı çalışmaları kapsamında 2017 yılı boyunca pek çok faaliyet düzenlendi. Bu faaliyetlerden bir kısmını ise TDK ve Millî Kütüphane Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen kitap sergileri oluşturdu.TÜRK EDEBİYATI VAKFI NİSAN 2018 ÇARŞAMBA SOHBETLERİ PROGRAMI

4 Nisan 2018 Çarşamba • Saat: 17:00

SON DÖNEM TÜRKİYE-ERMENİ İLİŞKİLERİ

Ecved Tezcan / Emekli Büyükelçi

Sazın ve Sözün İzinde • Saat: 19:00

KAYNAK’TAN PINAR’A TÜRK MÜZİĞİ UMMANI

Dr. Bilen Işıktaş / İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Sami Dural / İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Aziz Şükrü Özoğuz / Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Keman Sanatçısı

 

 *   *   *

░   Türk Edebiyatı dergisinin Nisan sayısı çıktı. Kitap tanıtımlarının bol olduğu bu sayının "Hasbıhal" i ile muhtevası:

"Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları

Bu sayıya da şiirle başladık. Kâmil Uğurlu’nun “Arif Çavuş” şiiri, Türkülerimizle harmanlanmış bir ağıt gibi. Uğurlu, geleneği sürdürmenin güzel örneklerini sunuyor şiirlerinde. Azerbaycanlı birçok şair İstanbul’la ilgili şiirler kaleme alıyor. Şubat sayımızda Sabir Rüstemhanlı’nın “İstanbul’un Minareleri” şiirini hatırlayacaksınız. Bu sayıda da Ferid Hüseyn’in “İstanbul” şiirini paylaşıyoruz sizlerle. Bülend Tokgöz ise “Kolonizatör” şiiriyle aramızda. Tokgöz’ün şiir evreni her şiirde daha da genişliyor ve bizi şaşırtıyor. Mert Mevlüt Gökçe ise “Cümle” başlıklı şiiriyle yer aldı bu sayıda. Semih Diri’nin “Sen, Dünya ve Mezar”, İbrahim Gökburun’un “Hikâye Okuyan Kuş”, Mehmet Ali Genç’in “Geliyorum”, Cihan Adıman’ın “Boşluk ve Gül”, Yasin Mortaş’ın “Tîn Notları”, Maksut Koto’nun “Sana”, İlhan Kurt’un “Sancı”, Volkan Arslan’ın “Yaz Bitti” şiirlerini de keyifle okuyacaksınız.

Bu sayı bir de dosyamız var. Kudüs, İslâm âleminin gündeminden düşmüyor. Yakın zamanda düşeceğe de benzemiyor. Osmanlı idaresinde sulh ve sükûn içinde yaşanan bu kutsal şehir, on yıllardır İslâm dünyasının kanayan coğrafyası olmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi son olarak ABD başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımanın zamanı gelmiştir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu tür bir açıklamanın İslâm dünyasında infial yaratması kaçınılmazdı. Biz, Kudüs’te kalıcı bir barışın ancak ve ancak milletimiz eliyle sağlanacağına inanıyoruz.

░   12 Nisan 1969 yılında Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları’nın eserlerini icra etmesi amacıyla açılan Kültür Sarayı, 27 Kasım 1970 tarihinde büyük bir yangın geçirmiştir. Tekrar onarılarak 1977 yılı başında işletmeye hazır duruma getirilmiş ve “Atatürk Kültür Merkezi” adını almıştır.

░     Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı'yı yeni bir bakış açısıyla anlatan "Yahya Kemal / Tarihin Estetik Yankısı" kitabı Ötüken Yayınları tarafından yayımlandı. Prof. Dr. Ömer H. Özden'in yazdığı kitap, kitapçılarda ve internet kitapçılarında okuyucularını bekliyor.
     Ömer Özden, bu çalışmasında Yahya Kemal Beyatlı’yı, tarih ve tarihî hadiselere estetik açıdan bakan, etkilendiği Avrupalı filozof ve tarihçilerin izinde sezgi ve izlenimleriyle Türk milleti ve vatanının varoluşu meselelerini çözecek estetik bir tarih felsefesi ortaya koyan bir mütefekkir-şair olarak değerlendirmektedir. Bu perspektif içinde tarihin ortasında Türklüğü arayan Beyatlı, Türkçeyi kullanırken, İstanbul’u anlatırken, özgün bir vatan, musikî ve mimarî anlayışı çerçevesinde milliyetimizi temellendirirken yahut ölüm gibi çok daha kişisel meselelere değinirken hep bir estetik felsefesinin ilkeleri içinde hareket etmiştir.